พญานาค ถือเป็นสัตว์มงคล ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ผู้ให้กำเนิดน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ จังหวัดสงขลาจึงได้มีการจัดสร้างพญานาคพ่นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อน สวนสองทะเล อำเภอเมืองสงขลาเป็นสถานที่สักการะบูชา และจุดเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว