โรงสีข้าวโบราณอายุกว่า 100 ปี ตัวอาคารทาด้วยสีแดงสวยสะดุดตาปัจจุบันถูกปรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวทะเลสาบสงขลาฝั่งหัวเขาแดงเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาในอดีต