เขาคอหงส์  เป็นจุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ทะเลสาบสงขลา และชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด นอกจากนั้ยยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหามงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ต่างนิยมมาสักการะขอพร เป็นมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว