เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากสแตนเลสทั้งหมด หนึ่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวแวะมากราบไหว้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก