เกาะกลางทะสาบสงขลา ที่เชื่อมต่อด้วยสะพานติณสูลานนท์  มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามเก่าแก่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาแหล่งผลิตผ้าทอเกาะยอที่ขึ้นชื่อรวมไปถึงยังมีร้านอาหารทะเลอาหารท้องถิ่นปักษ์ใต้ร้านกาแฟไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน