5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์

การจัดงานไมซ์อีเว้นท์  ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ผู้มาร่วมงาน  ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนี่คือ5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์” 

1. การตรวจคัดกรอง  ถือเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันไวรัส COVID – 19 โดยในงานอีเว้นท์จำเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้างาน โดยผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จำเป็นต้องมีการสอบสวนโรค และอาจจะต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

2. การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  โดยความสะอาดของพื้นที่จัดงานเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีการดูแลโดยสถานที่จัดงานต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งพื้นที่ระบบปรับอากาศรวมไปถึงจุดสัมผัสต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

3. การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อผ่านน้ำลาย จากคนสู่คน โดยงานอีเว้นท์ต่างๆ ต้องมีการจัดวางพื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย 

4. การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด และป้องกันการแพร่เชื้อ  ทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม  อุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า , Face Shiled , เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือสบู่  ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการจัดเตรียม และควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่อต้องไปพบปะคนอื่น และควรล้างมือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

5. การจัดเตรียมระบบส่งตัวผู้มีอาการเสี่ยง  การสอบสวนโรค กรณีผู้มีความเสี่ยง ทั้งกรณีมีอุณภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด เคยมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาด หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยหากมีความเสี่ยงสูง ทางสถานที่ หรือผู้จัดงานอีเว้นท์ ต้องมีการเตรียมระบบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วย 

มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงป้องกันเหตุอันตรายจากการมารวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือของทุกคน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานอีเว้นท์ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID – 19

Facebook
Twitter
Email

Convention Hall

 • 3,000 m2 of area 
 • Support many activities such as the conference, seminar, exhibition, concert, exam, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 3-4

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 1-2

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Activity Zone B

 • 3,100 m2 of Sculpture Court 
 • Available for the outdoor activities

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Main Corridor

 • 402 m2 of area 
 • The main corridor connecting the Conference Hall and Convention Hall
 • Rearrange to set up the expo, exhibition and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Food Court

 • 595 m2 of area 
 • 12 food stalls
 • Selling food or set as the eating area for the participants of the conference, seminar and exhibition. 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Thai Pavilion Court

 • 930 m2 of area
 • Support many activities such as the sub-stage, dinner party, distribution area, demonstration and presentation area, workshop, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 5 – 8

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 1-4

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall (1 - 6)

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)