ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ก้าวสู่อีกหนึ่งมาตรฐานแห่งความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้จัดงาน และผู้มาร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบ คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และคุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) เป็นผู้รับมอบ

โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ผ่านการประเมินในประเภทการจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ ซึ่งผู้จัดงาน และผู้มาร่วมงาน สามารถมั่นใจได้ถึงมาตรการและการดำเนินการ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ