กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม , อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จังหวัดสงขลา

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม , อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับถนนทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรในอนาคต การสัญจรให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมายที่จะก่อสร้าง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ารับฟัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม , อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จังหวัดสงขลา โดยมี คุณพงษ์พันธ์ ดาวแสงสว่าง ผู้จัดการโครงการ นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Convention Hall

 • 3,000 m2 of area 
 • Support many activities such as the conference, seminar, exhibition, concert, exam, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 3-4

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 1-2

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Activity Zone B

 • 3,100 m2 of Sculpture Court 
 • Available for the outdoor activities

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Main Corridor

 • 402 m2 of area 
 • The main corridor connecting the Conference Hall and Convention Hall
 • Rearrange to set up the expo, exhibition and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Food Court

 • 595 m2 of area 
 • 12 food stalls
 • Selling food or set as the eating area for the participants of the conference, seminar and exhibition. 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Thai Pavilion Court

 • 930 m2 of area
 • Support many activities such as the sub-stage, dinner party, distribution area, demonstration and presentation area, workshop, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 5 – 8

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 1-4

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall (1 - 6)

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)