สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ และมอบความสุขกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี