สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการด้านฮาลาลนานาชาติออนไลน์ 1st International Halal Virtual Conference Halal Industry In The Time Of Covid – 19 : Economic Opportunities and Challenges  โดยมี ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผศ.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) กล่าวสนับสนุนการจัดงาน โดยภายในงานมีการจัดเสวนา ในหัวข้อการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุค Covid-19” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจฮาลาล คุณมักกียะห์ แซมะแซ (กะฟา) จากเพจ Makee Shop คุณชารีฟ เด่นสุมิตร ธุรกิจพินซูก” (Pinsouq) ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ และว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ CEO ที่ SAN FROZEN FRUIT CO., LTD ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งยังมีกิจกรรมนำเสนอบทความทางวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล จากนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ ผ่านระบบ Zoom