ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) มุ่งมั่น รักษา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ด้านการเผชิญเหตุ และเอาตัวรอด กรณีเกิดเหตุกราดยิง ภายใต้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300) โดยมี พ.ต.ต. เร๊าะมัน หะนิแร หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุกราดยิง