เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีนายนลิตร รัตนะ ประธานกรรมการสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัดกล่าวรายงาน โดยมีนายนอรดี เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้สหกรณ์บริการได้มีการมอบเงินจำนวน 1,038,691.15 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต และมอบเงินสนับสนุนการใช้สิทธิตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 53,561.53 บาท พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สบ.ม.อ. ทั่วไป