มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน/ฝ่าย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือด้านฮาลาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวรายงานความเป็นมาในการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล  เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านฮาลาล กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้เป็นสักขีพยานในความร่วมมือพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำงาน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT) พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานชุดทดสอบ