สำนักงานจัดงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา Songkhla Job Fair 2021” โดยมี ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานที่มา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดงาน

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมรับสมัครและสัมภาษณ์งานจากผู้ประกอบการกว่า 50 หน่วยงาน ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมรับสมัครงานสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุ นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาคีต่างๆ รวมไปถึงการฝึกอาชีพแก่ผู้สนใจ