สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา หรือเอสเส็บ สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานภาคใต้ ร่วมเสวนากับคุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” รวมทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การปั้นเมืองหาดใหญ่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยมีวิทยากร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ นายศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ – สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมเจราจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและสมาชิกจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา