พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบนโยบายการทำงาน และทิศทางการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ คอนเฟอร์เรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)