การเรียนรู้เรื่องกระท่อม เกษตรกรรม แบบยั่งยืน

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย คุณหวน  ทนงาน  เกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และ คุณวิยะดา  พลประสิทธ์  ประธานกรรมการบริษัทไร่เพชรตะวัน ผู้จัดงานในครั้งนี้ ร่วมทำพิธีเปิดงาน “การเรียนรู้เรื่องกระท่อม เกษตรกรรม แบบยั่งยืน” ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  พร้อมด้วย คุณสิริน  ชีพชัยอิสระ เจ้าของแบรนด์ IRIN นักวิชาการและที่ปรึกษาอิสระ ความเชี่ยวชาญเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณสุวิทย์  บินหวัง เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจสถานกงศุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา คุณอานุไร  จิตต์สุรงค์  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา ผศ.เกื้อกูล  สุนันทเกษม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.นิรุจน์  อุทธา  หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

logo 001 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
logo 002 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยผู้เข้าชมผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งทางระบบ Zoom และ Facebook โดยงานนี้ แผนกจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน

logo 005 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นอกจากการบรรยายในหัวข้อ “ความมั่นคงในอาชีพเกษตร” และ “โอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต” ยังมีไฮไลท์ภายในงาน ได้แก่

logo 003 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
logo 004 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

งานสัมมนาดีๆ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อความมั่นคั่งและยั่งยืนของประเทศไทย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการโลก