ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

05 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
15 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

✨ภายในงานมีการกล่าวสวดมนต์ และคำบูชาครู
🧑‍🎓การกล่าวคำปฏิญาณตนจากนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
🏆การมอบรางวัลประกวดพาน เรียงความ วาดภาพ บทกลอน
🎤การประกวดการแต่งกลอนอ่านบทกลอนภาษาไทย

07 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี