5 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18🌾🌾ภายใต้ชื่อ “เกษตร ม.อ. รวมใจสานสายใยค่ายผู้นำ”อย่างเป็นทางการ โดย คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนสถาบันการศึกษา 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมทำพิธีปิดงาน “โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 🎉🎉พร้อมกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา ส่งมอบการจัดงานปีต่อไปให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ✨✨ ในงานนี้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวม 150 คน จากสถาบันต่าง ๆ พร้อมชมการแสดง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

03 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จัดโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 🌳🌳

16 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🗓️ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565🕗 เวลา 16.00 – 22.00 น.
📌 Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
🚗 พิกัด https://goo.gl/maps/TyvSLhZaDauQ8G9XA

17 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี