ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เปิดงานอย่างเป็นทางการ 🎉🎉🎉 “งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมเปิด “งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร

12 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภายในงานมีการนำเสนอผลงาน ร่วมโหวต และมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พร้อมเนื้อหาเสวนาสำคัญ ได้แก่

👩‍💼 เสวนาพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
🧑‍💻 กระบวนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงนครินทร์ (PSU-TPSF) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานสนับสนุนวิชาการ
✨ พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
🌳 สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🦋 เครื่องร่อนมูลและคัดขนาดแมลง (หนอนและดักแด้มอดราข้าวสำลี/หนอนนก) โดย สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
🏢 จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยต้นแบบระดับชาติ โดย ห้องปฎิบัติการ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์.จัดโดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

07 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
📌 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

04 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี