2 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ งาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดย คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการตลาดในประเทศแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณกมล สุทธิวรรณโนภาส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

04 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พบกับปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยลวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลายกระดับสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 🌳🌳เสวนาหัวข้อ “ทิศทางเล เสน่ห์ลุ่มน้ำ การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาจะเป็นอย่างไรเมื่อได้เป็นพื้นที่พิเศษ” และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอาทิ “ลิ้ม” ชิมอาหารพื้นถิ่นหายาก ขนมลูกบัวแบบโบราณ ข้าวยำสมุนไพร ขนมม่อฉี่ 🍡 “ลอง” เรียนรู้พร้อมทำ workshop ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอันทรงคุณค่า เพ้นท์ผ้าบาติก สานกระเป๋า เพ้นท์หมวก🎨 “แล” ชมนิทรรศการ วิถีแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผ่านภาพถ่ายโบราณ ความเป็นมาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง

06 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
📌 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

09 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี