เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เข้าพบ🙏🙏

ปก สวัสดีปีใหม่ 2566 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
คุณดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
นายแพทย์ ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสงขลา
และคุณรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่

02 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🎉🎉โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และพนักงาน ร่วมอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างองค์กร

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website : https://icchatyai.com/
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

04 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
05 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
03 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี