400726233 732354022271205 7011197135560794285 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณสมนึก พรหมเขียว พร้อมด้วย คุณดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา คุณเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาและคณะทำงาน เยี่ยมชมสถานที่และร่วมประชุม เพื่อรับทราบเเนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา พัฒนาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยในปี 2566 จังหวัดสงขลาได้เร่งผลักดันไมซ์ซิตี้ จนได้รับการรับรองให้เป็นไมซ์ซิตี้แห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย คว้าอันดับ 2 ในอาเซียน และอันดับ 23 ของโลกจากการประกวดเมืองไมซ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก The Global Destination Sustainability Index 2023

400643365 732355738937700 1841217862698245619 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เสนอให้มีการขยายการท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่เชื่อมโยงสู่ชุมชน เนื่องจากจังหวัดสงขลา มีทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน โดยหลังจากนี้เสนอให้มีการจัดทำเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวโปรโมทท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อันจะนำมาสู่การพัฒนาอาชีพให้ประชาชนชาวสงขลามีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน ณ ห้องสัมมนา 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

400389973 732355732271034 5560056506033090997 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

400861797 732356095604331 4214308812596880832 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี