งาน “Coach the Coaches Program for MICE Industry” ครั้งที่ 9 และ 5th MICE Career Day & Make MICE a Brighter Future 2018

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการครั้งแรกของภาคใต้ ที่ขนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ชั้นนำของไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ จัดพร้อมกับงานกิจกรรมเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ ด้วยความร่วมมือจาก 4 สมาคมชั้นนำในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ สมาคมสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมการแสดงสินค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจไมซ์ และแนะนำแนวทาง เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นบุคลากรไมซ์ในระดับมืออาชีพ

DATE : 20-21 เมษายน 2561
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
Host : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้ หลักสูตรการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์