งาน D-Exhibition Trends & Challenges 2019 “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้า : แนวโน้มและความท้าทายในปี 2019”

งานสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านการจัดงานแสดงสินค้า และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกคูหาภายในงานแสดงสินค้า โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัทบริหารงานแสดงสินค้า (Organizer) และอาจารย์ด้านธุรกิจไมซ์ ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

DATE : 2 ตุลาคม 2561
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี 
Host : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้
หลักสูตรการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์