งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้

งานแสดงสินค้านานาชนิด ทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จาก 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จำนวนกว่า 300 คูหา

DATE : 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2563
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
Host : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา