ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

pattern4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Palmex Thailand 2020 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Palmex Thailand 2020

สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย ร่วมกับบริษัท ไฟร์เวิร์คส

ภาคใต้ ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดสงขลา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแ

สาขาการโรงแรม มทร.ศรีวิชัย ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นศ. สาขาการโรงแรม มทร.ศรีวิชัย เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้าน MICE Venue Management

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีท

สาขาการท่องเที่ยว มทร. ศรีวิชัย ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นศ.สาขาการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้าน MICE Venue Management

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาล

ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อบรมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิง

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) มุ่งมั่น รักษา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อา

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

OTOP City ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีเปิดงาน OTOP City to Songkhla

เครือข่ายโอทอป จ.สงขลา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงานแสดงสินค้าใหญ่ส่งท้ายปี 2563 กับงาน “OTOP City to Songkhla&#8221

ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ธ.ค. 63 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 84 แพ็ค 1,008 ขวด สำหรับนำไปบรรจุถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ

Honda Forza 365 Test Drive ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Honda All New Forza 350 the Greatest Experience

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ไซค์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดตัว พร้อมทดสอบขับขี่กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จาก Honda All NewForza 350 เครื่องยนต์ใหม่ eSP+ สมรรถนะแ

Power Buy Fair 2020 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พาวเวอร์บาย แฟร์ หาดใหญ่

บริษัท พาวเวอร์ บาย จำกัด จัดงาน “พาวเวอร์บาย แฟร์”  ขนขบวนเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิดจากแบรนด์ชั้นนำ โทรศัพท์มือถือ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมเสื้อผ้า รอ

มทร.ศรีวิชัย ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์ แก่นักศึกษาสาขาการโรงแรม มทร. ศรีวิชัย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้  เมื่อวันพฤห

มทร.ศรีวิชัย 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์ แก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว มทร. ศรีวิชัย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาล

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)