🎉🎉งานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจ Amway ระดับเพชรคู่ อย่างเป็นทางการ โดย คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ผู้บริหารบริษัท แอมแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบเข็ม โล่ และนามบัตรทอง ช่อดอกไม้ 🏆💐ให้กับผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารใหม่คุณฐิติวัสส์ สุรจันทรชาด และ คุณอินธกานต์ ศิริชีวกุล ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ปก 3 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
04 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
07 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🗓️ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565
🕗 เวลา 17.00 – 22.00 น
📌 Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
🚗 พิกัด https://goo.gl/maps/TyvSLhZaDauQ8G9XA

08 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี