กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจ พร้อมนำเสนอนโยบาย และมาตรการด้านสุขอนามัย และการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) คุณนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา คุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ รวมไปถึงผู้บริหารหน่วยงาน สมาคม บริษัท โรงแรม ศูนย์ประชุมฯ ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ของศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ภายในงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์”และงาน “Summer Bitter Sweet 2020”