ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมมหกรรมจิตอาสู้ภัยโควิด ปีที่ 3” โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมจิตสาธาณะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน ชมรม องค์กร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงบัณฑิตอาสา ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆหลากหลาย ทั้งนิทรรศการชุมชน  การปาฐกถาพิเศษเรื่องบัณฑิตอาสากับการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของบัณฑิตอาสาในประเด็นต่างๆ กิจกรรมการเสวนาคนอาสาบันดาลใจ หัวข้อคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการลงทะเบียนผู้สนใจทำงานอาสาสมัคร และองค์กรที่ต้องการอาสาสมัคร พิธีมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรแก่บัณฑิตอาสาโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี