คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขุดคลองไทย ให้เป็นศูนย์กลาง การค้า แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ส.ส. ในสภาจากทุกพรรคการเมืองเดินเครื่องเรื่องการขุดคลองไทยพาชาติเจริญ หลังรอคอยมานานกว่า 400 ปี ในที่สุดโครงการยักษ์ของชาติ นั่นคือการขุดคลองไทย 9A ระยะทาง 135 กิโลเมตร จากฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดตรังกระบี่ ไปยังอ่าวไทยที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา กำลังใกล้เป็นความจริง เมื่อสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อย่างเป็นทางการ โดยได้เดินหน้าคลับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง