ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจไมซ์ – อีเว้นท์ สัมผัสสถานที่จริงในการจัดงานรูปแบบต่างๆ พร้อมพูดคุยซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ ในการจัดงานแบบใกล้ชิด จากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา