ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ แก่พนักงาน ประจำปี 2563 โดยมีวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพฯ ม.อ. หาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300)