สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) แก่นางกาญจนา ทองพูน และมอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จากพื้นที่อำเภอต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 16.30 น. ณ Exhibition Hall 1 ศูนย์ประชุมนานานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)