จัดงานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ และกิจกรรมปลูกป่าเขาคอหงส์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าบนเขาคอหงส์ ป่ากลางเมืองผืนสุดท้ายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม และนำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกป่า

8 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี