พนักงานร่วมทำกิจกรรมปล่อยปู ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่และสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

9 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี