ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีเป็นพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรไมซ์  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การจัดการ โดยได้มีคณะ สาขา มหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้อย่างสม่ำเสมอ

13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

15 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี