ถนนนครนอก นครใน และถนนนางงาม หรือถนนเก้าห้อง เป็นย่านเมืองเก่าสงขลา ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเยือน ด้วยมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ยังคงความงดงาม มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณน่าชม รวมไปถึงแหล่งรวมของอร่อยขึ้นชื่อทั้งอาหารคาวหวาน คาเฟ่น่านั่ง และถ่ายรูป เช็คอิน