นางเงือก เป็นสัตว์ในตำนานนิยายปรัมปรา มีหัวและตัวเป็นคน หางเป็นปลา สำหรับนางเงือกแหลม สมิหลาถูกสร้างขึ้นราวปี 2509 ในอิริยาบถท่านั่งหวีผม เป็นอีกหนึ่งในแลนมาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองสงขลาต้องมาถ่ายรูปคู่ด้วย