กิจกรรมลงนาม MOU การดำเนินงานด้านฮาลาล และแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน/ฝ่าย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือด้านฮาลาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวรายงานความเป็นมาในการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล  เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านฮาลาล กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้เป็นสักขีพยานในความร่วมมือพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำงาน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT) พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานชุดทดสอบ

Facebook
Twitter
Email

Convention Hall

 • 3,000 m2 of area 
 • Support many activities such as the conference, seminar, exhibition, concert, exam, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 3-4

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 1-2

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Activity Zone B

 • 3,100 m2 of Sculpture Court 
 • Available for the outdoor activities

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Main Corridor

 • 402 m2 of area 
 • The main corridor connecting the Conference Hall and Convention Hall
 • Rearrange to set up the expo, exhibition and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Food Court

 • 595 m2 of area 
 • 12 food stalls
 • Selling food or set as the eating area for the participants of the conference, seminar and exhibition. 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Thai Pavilion Court

 • 930 m2 of area
 • Support many activities such as the sub-stage, dinner party, distribution area, demonstration and presentation area, workshop, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 5 – 8

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 1-4

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall (1 - 6)

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)