นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมแนะนำโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข. 2031 แยกทล. 43 – ทล. 407 .นาหม่อม อ. หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางชนบทสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 ร่วมเป็นเกียรติ โดยภายในงานมีการนำเสนอภาพรวม และความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอนสำรวจออกแบบ โดย คุณพงษ์พันธ์ ดาวแสงสว่าง ผู้จัดการโครงการ รวมทั้งยังมีการอภิปราย ซักถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งจัดขึ้น ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.. หาดใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19