ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดกิจกรรมงานแฟร์การกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ภายใต้ชื่องาน ปุณณกัณฑ์ปันสุขเพื่อน้อง  Punnakan Charity Fair”

20 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี