ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค ภาคใต้ หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.. หาดใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมไมซ์แก่ทั้งนักศึกษา และผู้ประกอบการ

17 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

18 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี