กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ในหัวข้อการประกวด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yaiโดยมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน”) โดย ผู้แทนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณอนิรุทธ์ อัศวกานนท์ Creative Director เจ้าของรางวัลสุดยอดโฆษณาระดับโลก Cannes Lions และคุณพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เจ้าของเพจธุรกิจ SME DIY

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงไอเดีย และมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือชุมชนของตนเองในฐานะประชาชน โดยมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า และได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนเยาวชน ในพื้นที่ 13 เขตที่ตั้งโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สระบุรี, ชลบุรี, กรุงเทพมหานคร, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ราชบุรี และกาญจนบุรี ให้มีรายได้ และนำความรู้ ความเข้าใจไปต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนและประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครพร้อมส่งผลงานการคลิปวิดีโอ แสดงแนวคิดในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ผ่านหัวข้อ “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”