จังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 18 องค์กร ร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) หรือ เอสเส็บ (SCEB) เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2563 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหาร 18 องค์กร ร่วมทำบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา

ส่วนในช่วงเย็น คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยง (Gala Dinner) และจุดพลุเฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดสงขลาได้รับการรับรองเป็นไมซ์ซิตี้ เมืองที่ 6 ของไทย