ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ให้เกียรติกล่าวนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติกล่าวเจตนารมณ์การก่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOA ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี