สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก “Elevate Entrepreneurs from the Southern to the Global Market” กิจกรรมนำเสนอสินค้าเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking)  โดยมีคุณนิธีวดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และที่ปรึกษาโครงการ ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีผู้บริหารบริษัทค้าปลีกค้าส่ง ชั้นนำ ทั้งกลุ่มเซ็นทรัล, เซเว่น อีเลฟเว่น, เทสโก้ โลตัส, นักการตลาดชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการจากจังหวัดภาคใต้ และการจับคู่เครือข่ายธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563   Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี