จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (SCEB)  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัดการประชุมทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี

เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร บริษัท ในจังหวัดสงขลา ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและหารือในการกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา ระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา แสดงสินค้า และอีเว้นท์ หรือธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมเผยแผนกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนา และแผนการพัฒนาอีเว้นท์ระดับนานาชาติฯ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 เพื่อผลักดันให้จังหวัดสงขลากลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า