ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) เปิดพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษารายวิชา Direct Marketing, Sales Management, Distribution & Supply Chain จากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ ในการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดทางตรง และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน พร้อม Case Study ในการขาย การบริการ และงานต่างๆ ในธุรกิจไมซ์ – อีเว้นท์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่