ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 63 ทีผ่านมา พนักงานศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานที่จัดงาน และบริหารงานไมซ์ – อีเว้นท์ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย พร้อมนำชมสถานที่ และเยี่ยมชมการ Set up งานแสดงสินค้า Power Buy Fair